Tác giả: Vương Thị Vui

Hoạt động khám trực tuyến được nhiều người bệnh hưởng ứng

Vidental nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng Nha khoa viễn thông trong thời dịch

Đại dịch Covid-19 trở thành một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng....

Vidental tuyển dụng phụ tá nha khoa

Viện Nha khoa Vidental tuyển dụng trợ thủ, phụ tá nha khoa 

Với mục tiêu xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên...